Nienke Dijkstra

Nienke Dijkstra is sinds vijf jaar bezig met de plastic soep in de Waddenzee. Het begon toen ze zich ergerde aan de hoeveelheid afval die overal aanspoelt en ze een vat chemisch afval meenam vanaf de onbewoonde plaat 'het Rif' tussen Schiermonnikoog en Ameland. Dat voelde goed en zo is ze begonnen met maandelijks opruimen met groepen. Ondertussen heeft ze voor Programma Rijke Waddenzee onderzoek gedaan naar plastic soep in de Waddenzee en een actieplan geschreven. Bijzonder aan haar aanpak is dat ze iedereen betrekt, zowel individuele opruimers als beheerders en grote bedrijven : samen werken en zoeken naar circulaire oplossingen. Haar aanpak is zowel inspirerend en planmatig als praktisch met als motto: Doe eens Wad! En gaat ervanuit dat iedereen wat kan doen: Doe wat je kan!

0
  • duurzaam
  • samenleving

Referenties

  • http://www.doeeenswad.nl
  • https://vimeo.com/165128817
  • http://www.doeeenswad.nl/referenties/media/